The Japanese Congress of Neurological Surgeons

ABOUT US

Committee

Committee 2019.11.1 Update

Committee
President-elect (2020)
 • Mitsutoshi Nakada
Committee President (2021)
 • Koji Yoshimoto
Committee President (2019)
 • Yukihiko Sonoda
Executive Committee
 • Yasuo Aihara
 • Akira Ishii
 • Hiroharu Kataoka
 • Manabu Kinoshita
 • Takashi Sasayama
 • Eiichi Suehiro
 • Ichiro Nakagawa
 • Atsushi Nastume
 • Atsuko Harada
 • Miki Fujimura
 • Akitake Mukasa
 • Takao Yasuhara
 • Fumiyuki Yamazaki
 • Koji Yoshimoto
 • Toshiichi Watanabe
General Secretary
 • Hiroharu Kataoka
Deputy officer of General Secretary
 • Yoshiki Arakawa
 • Hidenori Endo
 • Akihide Kondo
Chief, Nominating committee
 • Nobuhiro Mikuni
Editor in chief
 • Nobuhito Saito
Chairman, Japan Board of Neurological Surgery
 • Susumu Miyamoto
President of the 79th Scientific Annual Meeting of Japan Neurosurgical Society
 • Isao Date
Nominating Committee
Chairman Nobuhiro Mikuni
  Yukihiko Sonoda
Jun Takahashi
Teiji Tominaga
Yoshitaka Narita
Susumu Miyamoto
Shinichi Yoshimura
Audit Committee
  Jun Takahashi
Yukihiko Sonoda
Hironobu Koiida
Publicity Committee
Chairman Koji Yoshimoto
  Yasuo Aihara
Ichiro Nakagawa
Atsushi Nastume
Atsuko Harada
Toshiichi Watanabe
International Committee
Chairman Miki Fujimura
  Akira Ishii
Manabu Kinoshita
Eiichi Suehiro
Simultaneous Interpretation Committee
Chairman Takao Yasuhara
  Atsushi Nastume
Miki Fujimura
Education Committee (SANS)
Chairman Akitake Mukasa
  Yasuo Aihara
Manabu Kinoshita
Takashi Sasayama
Eiichi Suehiro
Ichiro Nakagawa
Takao Yasuhara
Fumiyuki Yamazaki
Toshiichi Watanabe
Future Vision Committee
Chairman Hiroharu Kataoka
  Akitake Mukasa
Mitsutoshi Nakada
Koji Yoshimoto
Hiroharu Kataoka
COI Committee
Chairman Akira Ishii
  Hiroharu Kataoka
Takashi Sasayama
Atsuko Harada
Fumiyuki Yamazaki
Delegate
SENIOR: Isao Date
SECOND: Susumu Miyamoto
ALTERNATE: Miki Fujimura
Japanese Journal of Neurosurgery
  Nobuhito Saito
Mitsutoshi Nakada
Shinichi Yoshimura
Hiroharu Kataoka
Editorial Board
 • Yasuo Aihara
 • Koji Iihara
 • Akira Ishii
 • Kuniaki Ogasawara
 • Hiroharu Kataoka
 • Hiroyuki Kinouchi
 • Manabu Kinoshita
 • Takashi Sasayama
 • Eiichi Suehiro
 • Yukihiko Sonoda
 • Takaomi Taira
 • Jun Takahashi
 • Teiji Tominaga
 • Ichiro Nakagawa
 • Atsushi Nastume
 • Yoshitaka Narita
 • Atsuko Harada
 • Yuichi Hirose
 • Miki Fujimura
 • Nobuhiro Mikuni
 • Akitake Mukasa
 • Takao Yasuhara
 • Fumiyuki Yamazaki
 • Koji Yoshimoto
 • Toshiichi Watanabe
Review Board
 • Yasuhiko Akiyama
 • Kosaku Amano
 • Tastuya Ishikawa
 • Yasushi Ito
 • Keisuke Ueki
 • Jyun Umemura
 • Kenji Ohata
 • Hiroshi Karibe
 • Kensuke Kawai
 • Kenichiro Kikuta
 • Takeharu Kunieda
 • Toshihiro Kumabe
 • Masamichi Kurosaki
 • Satoshi Kuroda
 • Naoya Kuwayama
 • Izumi Koyanagi
 • Yoichi Saito
 • Kaori Sakurada
 • Shinya Sato
 • Yoshiaki Shiokawa
 • Kenji Sugiu
 • Hidenori Suzuki
 • Masakazu Takayasu
 • Yuzuru Tashiro
 • Hiroki Toda
 • Nobukazu Nakazato
 • Yusuke Nakase
 • Mitsutoshi Nakada
 • Kazuhiko Nozaki
 • Naoya Hashimoto
 • Takanori Hirose
 • Takamistu Fujimaki
 • Minoru Hoshimaru
 • Masato Hojo
 • Toru Horikoshi
 • Sadahiro Maejima
 • Takeshi Maeda
 • Taketoshi Maehara
 • Akira Matsuno
 • Yasushi Matsumoto
 • Toru Mizutani
 • Masakazu Miyajima
 • Shigeru Miyachi
 • Kazunari Yoshida
 • Toshihiko Wakabayashi

TOP