The Japanese Congress of Neurological Surgeons

ABOUT US

Committee

Committee 2022.10.25 Update

Committee
President
 • Akitake Mukasa
Committee President (2023)
 • Hiroharu Kataoka
Committee President (2024)
 • Ryuta Saito
Executive Committee
 • Yoshiki Arakawa
 • Akira Ishii
 • Toshiki Endo
 • Hidenori Endo
 • Soichi Ooya
 • Manabu Kinoshita
 • Yasuyuki Kinoshita
 • Ryuta Saito
 • Eiichi Suehiro
 • Kazuhiro Tanaka
 • Hajime Nakamura
 • Atsuko Harada
 • Takashi Morishita
 • Takao Yasuhara
 • Shigeru Yamaguchi
General Secretary
 • Akihide Kondo
Chief, Nominating committee
 • Jun Takahashi
Editor in chief
 • Shinichi Yoshimura
President of the 81th Scientific Annual Meeting of Japan Neurosurgical Society
 • Kuniaki Ogasawara
Chairman, Japan Board of Neurological Surgery
 • Nobuhito Saito
Auditors
 • Teiji Tominaga
 • Susumu Miyamoto
 • Hironobu Koiida
Deputy officer of General Secretary
 • Koichi Arimura
 • Takayuki Kikuchi
 • Kuniyasu Niizuma
 • Satoru Miyawaki
Nominating Committee
Chairman Jun Takahashi
  Yukihiko Sonoda
Teiji Tominaga
Mitsutoshi Nakada
Susumu Miyamoto
Akitake Mukasa
Koji Yoshimoto
Delegates
Senior: Nobuhito Saito
Second: Yuichi Hirose
Alternate: Manabu Kinoshita
Japanese Journal of Neurosurgery
Editor in Secretary Shinichi Yoshimura
Hiroharu Kataoka
Akihide Kondo
Ryuta Saito
Koji Yoshimoto
Editorial Board
 • Yoshiki Arakawa
 • Koji Iihara
 • Akira Ishii
 • Toshiki Endo
 • Hidenori Endo
 • Soichi Ooya
 • Kuniaki Ogasawara
 • Manabu Kinoshita
 • Yasuyuki Kinoshita
 • Ryuta Saito
 • Eiichi Suehiro
 • Yukihiko Sonoda
 • Jun Takahashi
 • Kazuhiro Tanaka
 • Teiji Tominaga
 • Mitsutoshi Nakada
 • Hajime Nakamura
 • Yoshitaka Narita
 • Atsuko Harada
 • Yuichi Hirose
 • Nobuhiro Mikuni
 • Takashi Morishita
 • Takao Yasuhara
 • Shigeru Yamaguchi
Editorial Advisar
 • Nobuhito Saito
Review Board
 • Yasuhiko Akiyama
 • Kosaku Amano
 • Tatsuya Ishikawa
 • Yasushi Ito
 • Keisuke Ueki
 • Atsushi Umemura
 • Hiroshi Karibe
 • Kensuke Kawai
 • Kenichiro Kikuta
 • Takeharu Kunieda
 • Toshihiro Kumabe
 • Masamichi Kurosaki
 • Satoshi Kuroda
 • Kaori Sakurada
 • Takashi Sasayama
 • Shinya Sato
 • Yoshiaki Shiokawa
 • Kenji Sugiu
 • Hidenori Suzuki
 • Hiroki Toda
 • Ichiro Nakagawa
 • Nobukazu Nakasato
 • Hiroyuki Nakase
 • Kazuhiko Nozaki
 • Naoya Hashimoto
 • Miki Fujimura
 • Masato Hojo
 • Toru Horikoshi
 • Takeshi Maeda
 • Taketoshi Maehara
 • Akira Matsuno
 • Yasushi Matsumoto
 • Toru Mizutani
 • Masakazu Miyajima
 • Shigeru Miyachi
 • Fumiyuki Yamasaki
 • Toshiichi Watanabe

TOP